Paradiso Filmed Entertainment privacy policy

Paradiso Filmed Entertainment hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. We verwerken de informatie die we over jou verzamelen in overeenstemming met de Belgische Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in voege gaat vanaf 25 mei 2018.
Indien je na het doornemen van onze privacy voorwaarden vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via:

Paradiso Filmed Entertainment
Noordkustlaan 16 A
1702 Groot Bijgaarden
Via mail: privacy@paradiso.be

Welke gegevens verzamelen we?
De persoonsgegevens die we van je kunnen verzamelen, zijn:
Naam, geboortedatum en geslacht
Contactgegevens zoals postadres, e-mailadres, telefoonnummer(s)
Transactiegeschiedenis
Bijzondere toegangsnoden (bijvoorbeeld wanneer je een handicap hebt die rolstoeltoegankelijkheid, audiodescriptie, ringleiding of andere voorzieningen vereist)
Details van websitebezoeken zoals traffic data, locatiegegevens, demografische gegevens, besturingssysteem, browsergebruik, en je device.
Andere persoonlijke achtergrondinformatie (bijvoorbeeld informatie ontvangen tijdens een sollicitatie, je verhaal met ons deelt (via interviews, enquêtes.) bepaalde wensen tijdens ) of op andere wijze met ons communiceert.

Wanneer verzamelen wij jouw gegevens?

RECHTSTREEKS VIA JOU
Zoals bijvoorbeeld:
Wanneer je je registreert voor een actie of evenement
Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief
Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd
Wanneer je bij ons solliciteert
Wanneer je je bij ons aanmeldt als professional of als pers
Wanneer je op een andere manier contact met ons hebt (opgenomen)
We houden bij welke e-mails we je hebben gestuurd, en kunnen nagaan of je die hebt ontvangen of geopend om ervoor te zorgen dat we je de meest relevante informatie toesturen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook verzamelen
Wanneer je gebruik maakt van onze website (tracking tools zoals oa browsercookies)
Via derde personen (zoals familie of vrienden) die ons namens jou contacteren. Wanneer dit voorvalt, en het is praktisch niet mogelijk voor ons om je onze privacy voorwaarden kenbaar te maken, kunnen we deze persoon vragen om je onze privacy policy te bezorgen


EXTERNE BRONNEN
We kunnen ook informatie verwerven van andere of externe bronnen die ons een beter zicht bieden op ons breed publiek en hoe we onze communicatie- en marketingmethodes kunnen verbeteren. Deze bronnen omvatten:

COOKIES
Zoals de meeste websites, ontvangen en bewaren we bepaalde details wanneer je de website van Paradiso Filmed Entertainment bezoekt. We gebruiken cookies om onze website en de manier waarop je onze website gebruikt beter te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar je browser wordt gestuurd, zodra je een website raadpleegt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Het gebruik van cookies betekent dat een website jou en je voorkeuren onthoudt, en dus ook online transacties mogelijk maakt. Het helpt ons ook na te gaan hoe je onze website gebruikt, hoe we jouw gebruikservaring kunnen verbeteren en hoe we jou en de rest van onze contactpersonen op de hoogte kunnen brengen van evenementen waarin je geïnteresseerd kan zijn.
Wat zijn pixel tags of web beacons?
Het betreft een web technologie die toelaat het gebruik van een website na te gaan. De verzamelde gegevens zijn anoniem, evenwel kan ook het IP adres of de Facebook ID van de website bezoeker worden opgeslagen. De bedoeling is ernaar te streven om de bezoekers van de website de voor hen relevante reclameboodschappen mee te delen.

COOKIEBELEID
Wij gebruiken drie verschillende soorten cookies op onze website om het surfen voor jou aangenamer te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies. Wij slaan jouw voorkeuren op, waarna je kan verder surfen.

ABSOLUUT NOODZAKELIJKE COOKIES
Deze cookies kunnen niet geweigerd worden omdat ze nodig zijn om onze website te bezoeken en om de door jou gevraagde functies te laten werken. Na je bezoek aan onze website worden ze automatisch verwijderd, behalve de cookie waarin je voorkeuren zijn opgeslagen.

FUNCTIONELE COOKIES
Deze cookies slaan jouw persoonlijke voorkeuren (bijvoorbeeld jouw taalkeuze) en lokaal surfgedrag op waardoor je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Bovendien dienen zij om statistieken te maken en het websitegebruik te analyseren zodat het surfen voor jou aangenamer wordt.

COOKIES, PIXEL TAGS OF WEB BEACONS VAN DERDEN
Paradiso Filmed Entertainment werkt samen met derden om bepaalde inhoud en functies aan te bieden. Het betreft YouTube-video's, Facebook-links, Twitter-links en andere sociale media.
Wanneer de cookies, pixel tags of web beacons werden aanvaard, kan Paradiso Filmed Entertainment bepaalde verzamelde gegevens gebruiken om doelgerichte reclameboodschappen weer te geven of te laten weergeven op haar site, de sites van derden of sociale media.

SOCIAL MEDIA
We gebruiken sociale media om berichten en updates over onze evenementen en nieuwsitems te verspreiden. Soms beantwoorden we ook reacties of vragen die jullie aan ons richten via sociale media platformen. De kans bestaat dat je advertenties van ons te zien krijgt op sociale media die zijn afgestemd op jouw interesses. Lees onze cookie policy voor meer informatie.

Afhankelijk van je instellingen en de privacyvoorwaarden van de sociale mediakanalen en berichtenservices (zoals Facebook, LinkedIn of Twitter) die jij gebruikt, kunnen we anonieme demografische of analytische informatie van deze kanalen ontvangen die ons in staat stellen om het bereik en de doeltreffendheid van onze advertenties te evalueren.
Publiek beschikbare informatie

Dit kan gaan over informatie die we terugvinden op publieke websites, je cv op je (professionele) website of informatie die werd gepubliceerd in artikels of kranten. We kunnen persoonlijke contactgegevens gebruiken die terug te vinden zijn in online (en publiek raadpleegbare) databanken, maar deze info zal niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Professioneel gebruikte e-mailadressen die we terugvinden in een openbare bron, zoals de contactpagina op de website van een organisatie, kunnen worden gebruikt om informatie te verschaffen over onze werking (enkel indien er een duidelijk verband of mogelijke samenwerking is tussen de organisatie en de werking van Paradiso Filmed Entertainment). Het is ten allen tijde mogelijk ons te vragen deze e-mails niet meer te ontvangen.

Onze basisvoorwaarden voor het verwerken van jouw gegevens, en waar we je gegevens voor gebruiken

We streven ernaar duidelijk te zijn (a) wanneer we je gegevens verzamelen en (b) niets te doen wat je redelijkerwijs niet zou verwachten van ons.

We kunnen jouw persoonlijke gegevens verwerken in de volgende gevallen:
Omdat het nodig is voor de uitvoering van een aangegaan contract met ons. Bijvoorbeeld: als je hebt deelgenomen aan een wedstrijd, zullen we jouw gegevens gebruiken om de prijs bij jou aan te leveren. Omdat het in ons legitieme belang is om dat te doen. Bijvoorbeeld: we kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om je interesses beter te begrijpen, om research te doen naar mogelijke bezoekers, om onze communicatie op jouw voorkeuren af te stemmen en/of om je een uitzonderlijke belevenis te bezorgen op onze evenementen. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe je onze diensten (zoals o.a. onze website) gebruikt om ons klantenbestand te analyseren en onze processen te verbeteren. Paradiso Filmed Entertainment legt ook film-, foto- en audiomateriaal vast dat kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden op haar website, sociale media-accounts en andere dragers op basis van haar legitieme belangen voor verwerking wanneer het niet nodig, wenselijk of haalbaar zou zijn om je specifieke toestemming te verkrijgen (we kunnen bijvoorbeeld specifieke toestemming vragen voor opvallend of impactvol gebruik van fotomateriaal, maar doorgaans niet voor groepsshots, zichtbaarheid op de achtergrond of intern gebruik).
We kunnen jouw informatie (waaronder gevoelige persoonsgegevens) verwerken wanneer:
Dat nodig blijkt voor medische doeleinden (bijvoorbeeld bij een medisch noodgeval)
Dat nodig blijkt om jouw vitale belangen, of die van een andere persoon, te beschermen
We hier jouw toestemming voor hebben. We zullen je ook toestemming vragen om je informatie te bezorgen over producten, diensten en fondsenwerving die voor jou interessant zouden kunnen zijn.

JIJ HEBT DE CONTROLE
We kunnen je informeren over evenementen, screenings, filmreleases en informatie over onze website.
Occasioneel kunnen we bij deze communicatie ook informatie toevoegen van partnerorganisaties of organisaties die ons ondersteunen. We willen het je makkelijk maken om ons te vertellen hoe je van ons wilt horen: je krijgt bij elke mail de mogelijkheid om je uit te schrijven of je voorkeuren aan te passen, maar je kan ons hier ook steeds via mail over contacteren (privacy@paradiso.be).
Als je bent afgemeld voor marketingcommunicatie, nemen we mogelijks nog steeds contact met je op.


DOORGIFTE AAN DERDEN
Mogelijks moeten we jouw gegevens vrijgeven, maar enkel in de volgende gevallen:
Wanneer we een evenement in samenwerking met een externe organisatie (zoals bijvoorbeeld de V.R.T.) organiseren, zodat zij ons kunnen bijstaan in de organisatie ervan
Wanneer je deelgenomen hebt aan een wedstrijd waarmee je prijzen van een derde partij hebt gewonnen en deze prijzen bij jou moeten worden bezorgd
Wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld de politie en andere agentschappen die instaan voor de bescherming en de opsporing van criminaliteit of regelgevende instanties.
Aan onze juridische adviseurs
Met als doel het naleven van de wet- of regelgeving
Gegevensverwerkers die handelen in overeenstemming met onze instructies en onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen
Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe organisaties doorgegeven, ook zullen wij jouw persoonlijke gegevens niet delen met andere organisaties of initiatiefnemers die niet in onze privacy policy zijn opgenomen voor hun eigen marketingcommunicatie.


HOE WE JOUW GEGEVENS VEILIG BEWAREN
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
Alle personen en organisaties die namens Paradiso Filmed Entertainment van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
Klantgegevens
Je persoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt op de systemen van Paradiso Filmed Entertainment of systemen van derden namens Paradiso Filmed Entertainment.
We proberen je gegevens steeds veilig te bewaren. De toegang tot de gegevens is enkel toegankelijk voor mensen die het nodig hebben om hun job uit te voeren.
Journalisten en pers
Voor verschillende professionele doeleinden (zoals professionele en persaanvragen) gebruiken we aanvraagformulieren. Hier worden naam, e-mail, adres en taalvoorkeuren opgevraagd met als doel om hen informatie te verschaffen over hun aanvraag .


HOELANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS?
We kunnen je gegevens gedurende een periode van zeven jaar nadat je relatie met ons is beëindigd bewaren. Sommige informatie kan voor onbepaalde tijd worden bewaard voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden. Zoals hieronder vermeld heb je het recht om ons te vragen jouw persoonlijke gegevens uit onze databases te verwijderen.


JE RECHTEN OMTRENT GEGEVENSVERWERKING EN - BEWARING
Vanaf 25 mei 2018 heb je recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan onze privacyvoorwaarden staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen vragen wij je daarbij om je adequaat te identificeren, en een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Houd er steeds rekening mee dat bovenstaande rechten niet absoluut zijn, en dat we het recht kunnen hebben om verzoeken te weigeren wanneer uitzonderingen van toepassing zijn.

Versie van 24 mei 2018.

Texte Français sur demande
English version on demand

powered by staytuned home news jobs catalogus youtube pro contact